Sonuç bulunamadı!...
Ortaklık ve Üyelik
Birlikte, daha iyi bir geleceğe

KONTROLMATIK, miras bırakılabilecek bir dünya için, yerel toplulukların sürdürülebilir gelişimine ve global iş birliği gerekliliğine inanmaktadır.

 

Toplumların refahının nasıl iyileştirileceği, ekosistemlerin ve biyolojik çeşitlilik sağlığının nasıl korunacağı konusunda fırsatlar arıyor ve uluslararası kuruluşlar ve platformlar, çalışma grupları, üniversiteler ve önde gelen STK'lar ile sürekli müzakere halindeyiz.

UNGC (UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT) TÜRKİYE
UNGC (UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT) TÜRKİYE

2022 Nisan ayında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) Türkiye üyesi olduk ve çevresel ve sosyal taahhütlerini yerine getirmek için “Çevre, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık”, “Sürdürülebilir Finans” çalışma gruplarına dahil olduk aktif olarak çalışmaya başladık.

TÜRKİYE DÖNGÜSEL EKONOMİ PLATFORMU
TÜRKİYE DÖNGÜSEL EKONOMİ PLATFORMU

‘Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu‘ üyesi olduk. Kurumsal olarak döngüsel bir atık yönetimi yaklaşımını benimsiyor ve şimdiden LiFePO4 (LFP) batarya üretimi fabrikamızda çıkan atıklarımızın bertaraf ve yeniden kullanımı & geri dönüşümü projelerinde önde gelen uzman şirketler ve üniversitelerle ile iş birliği yapıyoruz. Doğal kaynakları korumayı, yeniden kullanılan bileşenlere ekonomik değer katmayı, olumsuz çevresel etkileri en aza indirmeyi ve döngüsel ekonomiyi iyileştirilmesi hedefliyoruz.

TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları) DERNEĞİ
TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları) DERNEĞİ

LiFePO4 (LFP) batarya üretimiz öncesinde hammadde ithalatı sırasında yasal yükümlülüklerimizi bilmek ve sonrasında üretim esnasında ortaya çıkacak batarya atıklarımızı bertarafı esnasında tüm yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yasal uygunluk çerçevesinde geri dönüşüm yapabilmek adına araştırmalarımızın yanında ‘Türkiye Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’ ile üyeliğimizi başlattık.

Ortaklık Projeleri
Akademiler, Platformlar, Dernekler ve daha fazlası
Ortaklık Projeleri
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AKADEMİSİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AKADEMİSİ

2022 yılı itibari ile ‘Sürdürülebilirlik Akademisi’ üyesi olduk ve akademin çeşitli platformlarında aktif olarak yer almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.


Yılın ilk çeyreğinde akademi tarafından düzenlenen Türkiye’nin en büyük Sürdürülebilirlik Zirvesi olan ‘Yeşil İş Zirvesi’nde’ hedeflerimizi hangi sürdürülebilir eylemlere dönüştürerek «karbonsuzlaşma» yolunda katkıda bulunduğumuzu paylaştık

KADIN DOSTU MARKALAR
KADIN DOSTU MARKALAR

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) Türkiye üyeliğimiz kapsamında verdiğimiz taahhüdümüz doğrultusunda İş’te Cinsiyet Eşitliği İlkesi’ni destekliyoruz.


Bugün kadın iş gücü, global insan iş gücünün yarısından fazlası olduğunu düşünürsek, kadın iş gücü israfı, ancak sürdürülebilir iletişim yoksunluğu ve majör iş gücü kaybı demektir. Biz her türlü israfa karşıyız.


İş’te kadın gücünün etkin rolüne inanıyoruz kadın iş gücünün ve yarattığı etki alanın sürdürülebilir iş, sağlıklı ekonomik büyüme, fakirliğin azalarak sosyal refah ve eğitim oranında artış sağlaması üzerindeki pozitif gücüne inanıyor, kadın çalışanları özellikle yönetim ve üst yönetim seviyesinde destekliyoruz.


‘Kadın Dostu Markalar’ platformu ile 2022 yılı itibari ile İş’te kadın görünürlüğünü, sahip olduğumuz genç kadın mühendislerimizin gücünü artırmak ve ayrıca iş yaptığımız coğrafyalarda yaşayan kadınlarımıza meslek kazandırarak iş gücümüze ortak etmek için çalışıyoruz.


İş’te Kadın Gücününün sektörümüz için öneminden de bahsettiğimiz röportajımıza buradan ulaşabilirsiniz.

MOR ÇATI DERNEĞİ
MOR ÇATI DERNEĞİ

Kadın iş gücünü ve iş hayatındaki görünürlüğünü desteklemeyi önemsediğimiz kadar, Kadın’ın toplumdaki varlığını ve refahını da önemsiyoruz. Şirketimiz kadın çalışanları için Mor Çatı Derneği ile iş birliğine başladık ve çalışanlarımızın doğum günleri vesilesi ile kadının toplumdaki etkinliğini ve mutluluğunu da destekliyor olacağız.