Sonuç bulunamadı!...
Geleceğin Teknolojileri
Rekabet Avantajı Getiren Ar&Ge Çalışmaları
Rekabet Avantajı Getiren Ar&Ge Çalışmaları

Cirosunun minimum %3’ünü araştırma ve geliştirmeye ayıran Kontrolmatik, kurulduğu günden beri yurt içi ve yurt dışı pazarlardan gelen talepleri dikkate alarak Ar-Ge çalışmalarını hayata geçirmektedir.

 

Kontrolmatik yenilikçi ve girişimci firma modelini benimsemiştir. Bunun gereği olarak araştırmaya önem vermektedir. Bu amaçla politikalar geliştirmekte, stratejik planlama yapmakta, araştırma ekosisteminin gelişmesi için kaynak ayırmakta, gerekli önlemleri almaktadır. Bu çalışmalar, bilimsel araştırmanın desteklenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili desteklerin düzenlenmesine yönelik yönerge doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kontrolmatik araştırmaların desteklenmesi konusunda belirli tematik alanlar belirlemiş, bu alanlara odaklanılması yoluna gitmiştir.

 

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında özellikle dört konu üzerine çalışmalar yapılmaktadır:

LiFePO4 (LFP) ve diğer çevreci teknolojiler ile lityum iyon pil üretimi
Haberleşme, bilgi güvenliği ve nesnelerin interneti - IOT endüstriyel haberleşme sistemleri
Robotik teknolojiler – iş birlikçi robot kol ve kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi ve üretimi
Yenilenebilir enerji sistemleri
Karbon-nötr, Yeşil Bir Gelecek
Karbon-nötr, Yeşil Bir Gelecek

Yenilikçi bir teknoloji olan lityum iyon temelli yapıların kullanımı küresel ölçekte hızla artmaktadır. Ülkemiz özelinde de bu alanda ilerlemenin sürdüğü açıktır. Bu yapılar elektrik tabanlı ulaşım sistemleri, yenilenebilir enerjinin dengelenmesi, şebeke faktörlerinin iyileştirilmesi ve olası anlık talep güçlerinin karşılanabilmesi için kullanılabilmektedir. Şirket, bu anlamda enerji depolama çözümlerinin hücre boyutundan şebeke ölçeğine kadar farklı ara ürünler ve nihai ürünler vasıtasıyla gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

 

Enerji depolama faaliyetleri için ticari anlamda rekabetçi ve çevreci teknoloji olan lityum demir fosfat (LiFePO4) tipi batarya hücrelerinin üretilmesine yönelik çalışmalar sürdürmektedir. Kobalt, kadmiyum, nikel, kurşun gibi çevreci olmayan unsurları içermeyen lityum iyon teknolojileri, batarya hücreleri için dengeleme ve koruma sistemlerini içeren elektronik yapıların elde edilmesi, şebeke ölçeğinde depolama sağlanması amacıyla ve özel amaçlı enerji depolama sistemleri gerekli elektronik dönüştürücü yapıların elde edilmesi ve enerji depolama hücrelerinin, elektronik yapıların ve ilgili yazılımlarının entegrasyonunun sağlanması diğer faaliyet alanlarıdır.

Daha Verimli Bir Gelecek İçin... Nesnelerin İnterneti (IoT) Çözümleri
Daha Verimli Bir Gelecek İçin... Nesnelerin İnterneti (IoT) Çözümleri

İnternet kullanımının insanlar arasındaki iletişimi, bilgi paylaşımını ve karşılıklı etkileşimi artırarak günlük hayatımızı önemli ölçüde değiştirdiği artık kaçınılmaz bir gerçektir. Yapılan araştırmalar sonucunda 2025 yılında dünya genelinde 55 milyar nesnelerin interneti destekli akıllı sensör sisteminin kullanılacağı ve artan talep ile birlikte mevcut kapasitelerin yetersiz kalacağı düşünülmektedir. Nesnelerin interneti olarak adlandırılan yeni teknolojik kavram, akıllı cihazların, birbirlerini algılayan ve iletişime geçebilen nesneler aracılığıyla akıllı bağlantısı şeklinde tanımlanmaktadır. Bu teknoloji ile çok sayıda, küçük boyutlu, kablosuz teknoloji kullanabilen algılayıcı (sensör) cihazlar ile yaşadığımız çevredeki (ev, okul, işyeri, fabrika, şehir vb.) hemen hemen bütün olayları izlemek ve bilgi toplamak mümkündür.


Kontrolmatik, nesnelerin interneti sistemlerine yönelik aktif çalışmalar sürdürmektedir. Bu kapsamda  orta vadede yurt içi ve yurt dışı pazarda yoğun olarak ihtiyaç duyulan, ülkemizde yerli üretimi sınırlı akıllı sensör sistemlerinin; yenilikçi teknoloji ve çözümler ile yüksek verimlilikte elektronik kartları, yazılım sistemleri, mekanik tasarımlarının geliştirilmesi hedeflenecektir.

Daha Güvenli Bir Gelecek İçin... İş Birlikçi Robot Çözümleri
Daha Güvenli Bir Gelecek İçin... İş Birlikçi Robot Çözümleri

Ar-Ge Merkezi nesnelerin interneti teknolojileri ekibi, günümüzde kullanılan uzaktan kontrolü ölçümü yapılamayan mekanik, manuel veya data çıktısı olmayan makine ve birimlerin uzaktan izlenebilmesi için akıllı sensörler ile donatılmış haberleşme birimi ile geliştirilmiş ünitelerin tasarlanması ve mevcut sistemlerin geliştirilmesini sağlamaktadır.


Günümüzde dijital dönüşüm ve ileri üretim teknikleri ile beslenen Endüstri 4.0 süreci, akıllı fabrikalarda çalışacak yeni nesil endüstriyel robotların işlev ve görev tanımlarını şekillendirmektedir. Cobot veya kolaboratif (iş birlikçi) robotlar, ortak çalışılan bir alanda insanlarla yan yana etkileşime girerek güvenli bir şekilde çalışabilmeyi sağlayan robotlardır. Yan yana çalışma sırasında herhangi bir müdahalede robotun aldığı geri beslemeler sayesinde çevre etkenlere zarar vermeden durabilmektedir. Bu yolla insan ile birlikte güvenle çalışabilmektedir. Kontrolmatik’in Ar-Ge alanındaki ana faaliyet alanlarından bir tanesi de robotik sistemlerdir.


Bu kapsamda Şirket iş birlikçi robotların geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürmektedir. Geliştirilen işbirlikçi endüstriyel robotlar operatör ile birlikte aynı ortamda işbölümü içerisinde çalışarak esnek üretim sisteminde önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye’de en çok katma değer sağlayacağı değerlendirilen ileri robotik sistemler ve iş birlikçi endüstriyel robotlar endüstri 4.0’ın önemli alanlarındandır. İş birlikçi endüstriyel robotların operatörler ve diğer robot kontrol sistemleri ile nesnelerin interneti (IoT) vasıtasıyla etkileşimi geleceğin akıllı fabrikalarındaki üretim sisteminin temel yapısını oluşturması beklenmektedir.

Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin... Yüzer Enerji Santrali Platform Çözümleri
Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin... Yüzer Enerji Santrali Platform Çözümleri

Kontrolmatik, köklü mühendislik birikimini yenilikçi yaklaşımlarla değerlendirerek yenilenebilir enerji sistem çalışmalarını Ar-Ge merkezi bünyesinde sürdürmektedir. Elektrik üretim, iletim, dağıtım, tüketim ve yönetim alanlarını kapsayan tüm enerji sistemleri alt başlıklarında, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak ve küresel pazarda yer alan paydaşların ihtiyacını giderecek verimli, güvenilir ve ekonomik ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.


Kontrolmatik, bu hedefe yönelik yenilenebilir enerji sistemleri alanlarına odaklanarak Ar-Ge, tasarım, üretim, entegrasyon ve satış sonrası desteği kapsayan sistem çözümleri sunmak üzere çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda yüzer güneş enerji santrali projelerinde kullanılabilecek yüzer platformlar ile ilgili çalışmaları devam etmektedir. Çalışması yapılan ürünlerin prototip tasarım, aero-hidrodinamik performans araştırması ve yapısal analizi tamamlanmıştır. Kısa vadede; ortaya çıkan tasarımın 1:1 prototipi Ankara fabrikasında inşa edilen havuzda yüzdürülerek üretim geliştirme faaliyetlerine başlanması hedeflenmektedir. Yüzdürücülerin üretim süresini kısaltacak makine tasarımı ve metal yapının montaj adımlarının optimum süreye indirilmesi hedeflenmektedir. Orta vadede; Yüzer GES tesisinin işletmeye alınacak mahalde montajının sağlanması için yüzer modüllere uygun şartlarda montaj hattının tasarlanması sağlanacaktır. Belirlenecek uygun sayıda bot kullanılarak Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi’nden alınan danışmanlık hizmeti kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi dalga havuzunda eklenecek grid fan ile dalga ve rüzgâr etkilerinin testi, sonunda demirleme-bağlama yönteminin tüm sisteme optimizasyonu tescil edilecektir. Uzun vadede; Yüzer GES sistemlerinde güneş takip ve rüzgâr-güneş fayda oranına göre takip sisteminin hareketinin modellenmesi sağlanacaktır. Açık deniz şartlarında işletilebilecek yüzer GES tasarımlarının yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca orta uzun vadede yenilenebilir enerji sistemlerine yönelik rüzgâr türbinlerine yönelik çalışmaların yapılması planlanmaktadır.