Sonuç bulunamadı!...
Sürdürülebilirlik Değerleri
KONTROLMATIK Sürdürülebilirlik Değerleri 4 ana yaklaşıma bağlıdır.

Verimlilik: Müşterilerimiz, ortaklarımız, paydaşlarımız, çalışanlarımız ve topluluklar için iç mekan, dış mekan ve ötesi için sorumlu üretim.

 

Gezegen: Sürdürülebilir ürün ve hizmetlerimizle gezegen ve ekosistem sağlığını ve biyolojik çeşitliliği koruyun.

 

İnsanlar: İnsan haklarına, çeşitliliğe ve adil çalışma koşullarına saygı; faaliyet gösterdiğimiz alanlarda çalışanlarımızın ve toplumun yaşam standartlarının kalitesini iyileştirmek.

 

Ortaklık: Daha iyi bir çevre ve sağlıklı toplumlar için sürdürülebilir, şeffaf ve etkili pazarlama faaliyetleri ve ortaklıklar.

Verimlilik
KONTROLMATIK, güvenli ve sürdürülebilir teknoloji çözümleri ile inovasyon yapmayı ilke edinmiştir
Verimlilik
Verimlilik
Verimlilik

Sorumlu Üretim ve Müşteri Memnuniyeti
İş modelimizde ve süreçlerimizde sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. İnovasyon gündemimiz tamamen kaynak verimliliğini arttıran, müşterilerimizin ve ortaklarımızın ticari faaliyetleriyle birlikte her adımda çevresel etkilerini büyük ölçüde azaltan, sürdürülebilir ve güvenilir teknoloji çözümleri geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır.


Müşterilerimizin, ortak ve paydaşlarımızın sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm yönleriyle hesap verebilir (sorumlu) şekilde benimiyoruz. Çevresel, sosyal ve iş güvenliği sorumluluklarına ilişkin talimat ve kılavuzların tüm gereklilikleri, üretim yerlerinde ve sahada şeffaf bir şekilde uygulanır ve sürekli olarak takip edilir.

Gezegen
KONTROLMATIK, yeşil yıkamanın çok ötesinde, kapsamlı bir sürdürülebilirlik stratejisi benimser.
Gezegen
Gezegen
Gezegen

Çevre Kirliliğinin Önlenmesi

Çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahını düşündüğümüz gibi, çevresel performans ve tesis verimliliğini de düşünüp hareket ederek tüm değer zinciri boyunca hesap verebilir ve sorumlu bir üretimi destekliyoruz.


Her zaman insanlığa ve yaşadığımız gezegenin tüm biyoçeşitliliğine karşı sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz.


Çevresel ve Sosyal Uyum

Yeşil yıkamanın çok ötesinde, kapsamlı bir sürdürülebilirlik stratejisi benimsiyoruz. Tüm üretim tesislerimizin asgari düzeyde ulusal çevresel ve sosyal düzenlemelere uyumlu olmasına ve gerekli tüm sürdürülebilir uygulamaları yerine getirmesine gayret gösteriyoruz.


Global Verifikasyon

Ürünlerimizi, kendi üretim tesislerimizi, hizmet ve servislerimizi, insanlar ve gezegen üzerinde olumlu bir etkiye sahip, dönüştürücü, güvenilir ve sürdürülebilir bir teknoloji olarak onaylayacak, dünya çapında kabul görmüş akredite sertifikalarla denetlemeye ve desteklemeye çalışıyoruz.


Kurumsal olarak ve mobil çözüm fabrikamızda ISO 9001:2015, ISO 14001:2018, ISO/IEC 27001:2017; EN ISO 3834 – 2 sistem sertifikalarına sahibiz.


Teknik kapasitemizi ve şeffaf sürdürülebilir iş modelimizi desteklediğine ve güçlendirdiğine inandığımız, dünya çapında kabul görmüş, yeni ve güncel sertifikaları sistemimize entegre etmek için çalışmalarımız devam etmektedir.

İnsanlar
KONTROLMATIK insan haklarına, çeşitliliğe ve adil çalışma koşullarına saygı duyar.
İnsanlar
İnsanlar
İnsanlar

Çalışanlar

Her fikrin altında yatan değeri gören, fırsat eşitliği sağlayan, her düzeyde çeşitlilik ve açık iletişimden yana olan, etik değerlere saygılı, tarafsız bir şirketiz. Geçmişimiz, dinimiz veya cinsiyetimiz ne olursa olsun birbirimize saygılı davranırız.


Ürünlerimizin adil ücret ve tazminat düzenlemeleri de dâhil olmak üzere güvenli, adil, yasal ve insancıl çalışma koşulları altında üretildiğini, hem tamamen tasarrufumuzda olan fabrikalarımızda ve ofislerimizde, hem de dünyanın farklı yerlerinde bulunan sahalarda çalışan çalışanlarımızın için geçerli ulusal yasalara uyduğunu daimî olarak taahhüt ederiz.


Çalışanlarımızın sağlık, emniyet ve güvenliğini gözeten şantiye ve iş kazalarını en aza indirmek için gerekli tüm güvenlik önlemlerini alırız ve uygularız.


Aynı değerlere sahip iş ortaklarıyla çalışmak için özel bir çaba göstermekte ve onları sahip olduğumuz aynı yaklaşımla hareket etmeleri yönünde teşvik etmekteyiz.


Çalışanlarımızın eğitimi her zaman iş başarımızın önemli bir unsuru olmuştur. Profesyoneller ve çalışanlar için şirket içi ve harici kurslar sağlıyor ve gerekli ilgili mesleki eğitimleri almaları için onları teşvik ediyor ve destekliyoruz.


Topluluk

Sürdürülebilir teknolojik ürün ve çözüm sağlayıcısı olarak, ürünlerimiz, servis ve hizmetlerimiz ekosistem dengesi ve biyoşeçitliliği korumaya faydalı olmakla beraber, kesinlikle insan ve canlı sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip değildir.


Kontrolmatik Teknoloji markalarının tüm ürünleri tamamen sürdürülebilir ve çevre dostu sorumluluk ile tasarlanıp üretilmenin ötesinde, asla suça teşvik edici veya alkol ve tütün kullanımı gibi bağımlılık yaratacak zararlı maddelere özendirici değildir.


Ayrıca faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yaşayan insanlara, tesislerimizde ve araştırma merkezlerimizde istihdam sağlayarak toplumun refahını ve yaşam kalitesini arttırmakta önemli bir role sahibiz.

Ortaklık
KONTROLMATIK, miras bırakılabilecek bir dünya için, yerel toplulukların sürdürülebilir gelişimine ve global işbirliği gerekliliğine inanmaktadır.
Ortaklık
Ortaklık
Ortaklık

Ortaklık

Sürdürülebilirlik stratejimizi her zaman geliştirmeye ve endüstri dinamikleri ile global standartlara ayak uydurmaya çalışıyoruz.


Sürdürülebilirliği ürün ve hizmetlerimizin inovasyonuna ve tüm iş kolu ve faaliyetlerimize dahil etmek, müşterilerimiz ve paydaşlarımız tarafından görünür, kabul edilebilir ve uygulanabilir kılmak amacıyla, hâlihazırda önde gelen sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası platformlar ve global organizasyonlar ile müzakere edip iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Gelecek nesiller için nasıl daha sağlıklı ve daha iyi bir çevre yaratmak, miras bırakmak, ekosistem ve biyoçeşitlilik dengesini nasıl koruyacağımıza ve toplumların refahını nasıl iyileştirebileceğimize dair çalışma gruplarını desteklemek için fırsatlar arıyoruz.