Sonuç bulunamadı!...
Madencilik
Sürdürülebilir çözümler ile yeraltı kaynaklarının en verimli şekilde çıkarılmasına katkı sağlıyoruz.
Sürdürülebilir çözümler ile yeraltı kaynaklarının en verimli şekilde çıkarılmasına katkı sağlıyoruz.

Doğru teknolojilerin ve ürünlerin seçiminin, doğru boyutlandırılmasının, çevre koşullarına uygunluğunun sağlanması bizim işimiz.

Elektrifikasyon, Otomasyon Sistemleri
E-House ve AG / OG / DC Panoları
HVAC, Sürücü Motorları
Akıllı Madencilik ve Filo Yönetim
IoT Çözümleri
Kurulum ve Saha Hizmetleri
Mobil Trafo Merkezi
Mobil Enerji Üretim Üniteleri