Sonuç bulunamadı!...
Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Bilgileri
İBD (SPK Onaylı İzahname)
Sermaye Piyasası Aracı Notu
Sermaye Piyasası Aracı Notu Onaylı Tadil Metni
Sermaye Piyasası Aracı Notu Güncel Tam Metin
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Özet
Fiyat Tespit Raporu ve Sorumluluk Beyanı
Hukukçu Raporu Ekleri ve Sorumluluk Beyanı
Esas Sözleşme
Fon Kullanım Raporu ve Yönetim Kurulu Kararı Kurulu Kararı
Raporlar
Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin rapor 2022 3.Çeyrek
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Rapor 2022 2.Çeyrek
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Rapor 2022 1.Çeyrek
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Rapor 2021
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Rapor 2021 3.Çeyrek
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Rapor 2021 2.Çeyrek
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Rapor 2021 1.Çeyrek
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Rapor 2020
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Rapor 2020 3.Çeyrek
Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kulanım Yerlerine İlişkin Rapor 22.04.22
Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kulanım Yerlerine İlişkin Rapor 24.05.2021
Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kulanım Yerlerine İlişkin Rapor 03.03.2021
Gayrimenkul Değerleme Raporları
Gayrimenkul Değerleme Raporu 2020-005
Gayrimenkul Değerleme Raporu 2020-006
Gayrimenkul Değerleme Raporu 2020-007
Gayrimenkul Değerleme Raporu 2020-009
Gayrimenkul Değerleme Raporu 2020-011
Gayrimenkul Değerleme Raporu 2020-0012R
Bağımsız Denetim Raporları ve Sorumluluk Beyanı
30.06.2020 Bağımsız Denetim Raporu
31.12.2017-2018-2019 Bağımsız Denetim Raporu
Bağımsız Denetim Firması Sorumluluk Beyanı
Halka Arz Bilgilendirme Sunumu
Halka Arz Bilgilendirme Sunumu
Haberler
Kontrolmatik Teknoloji olarak, yatırımcı ilişkilerinde uluslararası standartlarda uyguladığımız kurumsal yönetim ile paydaş değerini sürekli artırmayı hedefliyoruz.
Tümünü görüntüleyin