Sonuç bulunamadı!...
Enerji İletim ve Dağıtım
Her projeyi kendi içerisinde değerlendiren Kontrolmatik, projeye özel şartları gözeterek projenin yapıldığı ülkedeki en güncel şartnamelere uygun olarak tasarlamaktadır.
Her projeyi kendi içerisinde değerlendiren Kontrolmatik, projeye özel şartları gözeterek projenin yapıldığı ülkedeki en güncel şartnamelere uygun olarak tasarlamaktadır.

Kontrolmatik, enerji santrallerinde sunduğu çözümlerin yanı sıra, üretilen enerjinin ulusal şebekeye ya da kullanılacak tesise bağlantısında gerekli hizmetleri de yerine getirmektedir.

Müşterilerinin stratejik çözüm ortağı olarak hareket eden Şirket, hava-izoleli veya gaz-izoleli trafo merkezleri, havai iletim hatları ve yeraltı enerji kabloları projelerinde 0,4 kV’dan 500 kV gerilim seviyesine kadar farklı coğrafyalarda anahtar teslim projeler gerçekleştirmektedir. Şirket, bu sistemlerdeki tüm mühendislik, ekipman tedariki, inşaat, kurulum, test, devreye alma, işletme ve bakım çalışmaları tek kontrat altında sunarak müşterilerinin yükünü azaltmaktadır.

 

Her projeyi kendi içerisinde değerlendiren ve projeye özel şartları gözeterek projenin yapıldığı ülkedeki en güncel şartnamelere uygun olarak tasarlayan Kontrolmatik 500 kV gerilim seviyesine kadar anahtar teslim hayata geçirdiği projeler şunlardır:

Gaz izoleli şalt merkezleri (GIS) ve hava izoleli şalt merkezleri (AIS): fizibilite çalışmaları, detay mühendislik, primer ve sekonder projeler, kontrol sistemleri ve koruma sistemleri dâhil anahtar teslim trafo merkezi projeleri.
Havai enerji iletim ve dağıtım hatları: Etütlerin yapılması, güzergâh keşfi ve izinlerin alınması, ileri mühendislik ile direk ve temellerin dizaynı, alt ve üst montaj ile iletken çekimi dâhil anahtar teslim enerji iletim ve dağıtım hatları.
Yeraltı güç kabloları: Etütlerin yapılması, güzergâh ve zemin analizlerinin belirlenmesi, izinlerin alınması, ileri mühendislik ile kablo kanal dizaynı, kabloların serilmesi, başlıkların montajı ve kanalların kapatılması dâhil anahtar teslim yeraltı güç kablosu projeleri.
Anahtar Teslim Trafo Merkezleri
Kontrolmatik Teknoloji, 30'un üzerinde gerçekleştirdiği başarılı projeler ile küresel tecrübelerini yeni projelere aktarmaktadır. 500 kV gerilim seviyesine kadar Hava İzoleli (AIS) Trafo Merkezleri ve Gaz İzoleli (GIS) Trafo Merkezlerini anahtar teslim olarak hayata geçirmektedir.
Anahtar Teslim Trafo Merkezleri