Sonuç bulunamadı!...
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Daha Sağlıklı Bir Gezegen İçin

Şirketimiz PLANEARTH Sürdürülebilirlik Yönetişim stratejisini benimseyerek, ekosistemi korumayı, biyoçeşitliliği artırmayı, gezegenimiz ve toplumlar için daha fazla erişilebilir temiz enerji & su sağlamayı, ayrıca iş yaptığı bölge ve coğrafyalarda yaşayan toplumların refahını artırmayı taahhüt eder.

 

Bu taahhütler doğrultusunda şirketimiz tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerinin Yönetim Tartışmasını ve Analizini sürekli kendi içinde yaparak, sonuçlarını ÇSY İlerleme Raporunda şeffaf bir şekilde raporlar, görüntülemek için tıklayınız;  esgprogressreport.pdf

Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Çevresel Yönetim, Sosyal Yönetim, Sürdürülebilir Finans, Sürdürülebilirlik Performansı
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Çevresel Yönetim
Çevresel Yönetim

Tüm üretim tesislerimizde, süreçlerimizde, faaliyetlerimizde, hizmetlerimizde ve geliştirdiğimiz teknolojilerimiz ile küresel amaçlara uyumlu “Planearth” sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde sorumlu üretim ve hizmet prensibi doğrultusunda hareket ediyoruz.


2022 itibari ile BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) Türkiye üyeliğimiz kapsamında 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden Temiz Enerji (SKA 7) ve Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA 12) için çalışıyoruz.


Kontrolmatik Teknolojileri AŞ Çevre Yönetimi Politikası doğrultusunda aşağıdaki 6 temel prensip çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütürüz:


1. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin arttırılması.
2. Enerji ve doğal kaynakların sorumlu kullanılması.
3. Tüm yeraltı & yüzeysel su kaynaklarının ve deniz kaynaklarının korunması, su kaynaklarının sorumlu kullanımı.
4. İklim değişimini azaltmak ve adaptasyon sağlamak.
5. Döngüsel ekonomi ve sıfır atık uygulamalarını prensip edinmek.
6. Biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

 

Tüm faaliyetlerimizi mevcut yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde sürdüreceğimizi, şirketimizin belirlemiş olduğu tüm standartlara uyacağımızı, bunlarla sınırlı kalmayarak paydaşlarımızın ve proje ortaklarımızın da beklentilerinin de ötesine geçmek için çaba göstereceğimizi taahhüt ediyoruz.

 

Sertifikalarımız

1. ISO Entegre Yönetim Sistemleri Sertifikaları
Mobil Çözümler fabrikamız ve genel merkez ofisimiz için ISO Entegre Yönetim Sistemleri sertifikalarımız mevcuttur.


2. LEED Yeşil Bina Sertifikası
Yeni Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) batarya hücreleri üretecek POMEGA fabrikamız ve şirketimize ait diğer binamız için yeterlilik sahibi danışman firmalarla birlikte LEED sertifikalandırma sürecini başlattık. Gerekliliklerini yerine getirmek için inşaat ve renovasyon aşamasından itibaren süreci ele aldık.

Sosyal Yönetim
Sosyal Yönetim

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, çevresel yönetime verdiğimiz önem kadar aktivitelerimizin sosyal boyutlarını da en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz.


Çalışanlarımızı, birlikte çalıştığımız paydaş ve ortaklarımızı, iş yaptığımız coğrafyalardaki halkın gelişimini de önemsiyoruz, sürdürülebilirlik yaklaşımımıza ortak ediyoruz.


Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık’ ilkemiz doğrultusunda ve özellikle dezavantajlı coğrafyalarda çeşitli ülkelerde projeler yürüterek, cinsiyet eşitliğini desteklemek, yaş, ırk ve etnik köken, yetenek ve engel, cinsiyet, din, kültür ve cinsel yönelimden bağımsız bireyler istihdam ediyoruz ve herkese adil muamele sağlamak için işgücünde adil fırsatları teşvik ediyoruz.


İş’te kadın iş gücüne inanıyoruz ve bunun görünürlüğü için sosyal sorumluluk ve ortaklık projeleri geliştiriyoruz.


2022 itibari ile BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) Türkiye üyeliğimiz kapsamında 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKA 5) ve Hedefler için Ortaklık (SKA 17) için çalışmalar ve iş birlikleri yapıyoruz.

Sürdürülebilir Finans
Sürdürülebilir Finans

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda Kontrolmatik olarak enerji, teknoloji ve inovasyona yatırım yaparken aynı zamanda gezegenimizin sağlığı ve geleceği için de yatırım yapıyoruz.
Çünkü biliyoruz ki bizler ancak sağlıklı toplum ve ekosistem oluşturduğumuz sürece sürdürülebilir varlık gösterebilir ve faaliyetlerimize devam edebiliriz.


Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı her geçen gün geliştirirken aldığımız tüm iş karar ve aksiyonlarımızda finansal ve mevzuatsal risklerin yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişimle ilgili riskleri ve gelişmeleri de dikkate alıyoruz.


1. SÜRDÜRÜLEBİLİR BORSA ENDEKSİ
Istanbul Borsası BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Değerlememiz akredite kurum tarafından devam etmektedir.

 

2. KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ
Istanbul Borsası Kurumsal Yönetim Endeksi almak için başvuru ve değerleme hazırlıkları içindeyiz.

Sürdürülebilirlik Performansı
Sürdürülebilirlik Performansı

Kontrolmatik olarak, uçtan uca çözüm ve hizmetler sunarken, tüm faaliyetlerimizde ve iş modeli uygulamalarımızda 360° sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve kurumsal ilkelerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz.


Niyetlerimizi eyleme dönüştürürken, bütünsel olarak tüm iş boyutlarımızın çevresel, sosyal ve yönetişim risklerimizi bilmek, iyileştirmek ve bizimle iş yapan tüm müşteri, paydaş ve ortaklarımız için bunu şeffaflık prensibimiz doğrultusunda paylaşmayı sorumluluk olarak görüyoruz.

 

ÇEVRE & SOSYAL ve YÖNETİŞİM PUANLAMA

Değerlememiz global bağımsız akredite bir kurum  tarafından devam etmektedir. 'Çevre & Sosyal ve Yönetişim' puanımız açıklandığında, burada sizlerle paylaşacağız.

Paydaş Yönetimi Yaklaşımımız
Paydaş Yönetimi Yaklaşımımız

Sürdürülebilir iletişim ve yönetişim yaklaşımımızın hakim olduğu direkt ve dolaylı olarak sürekli etkileşimde olduğumuz iç ve dış paydaşlarımızın yer aldığı ekosistemimizde şeffaf, açık iletişime ve güvene dayalı çalışma şeklini benimsiyoruz.

 

 

Tüm paydaşlarımızı, faaliyetlerimizden etkilenen, bizimle birlikte marka ve sürdürülebilirlik değerlerimizi yaşayan ve yaşatan, şirketimizin güçlenmesinde ortak etki yaratabilecek iş birlikçilerimiz olarak tanımlıyoruz.

 

 

Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde çözüm odaklı, barışcıl ve eşit mesafeli davranmak bizim için büyük önem teşkil ediyor. Bu nedenle de tüm paydaşlarımızın görüş ve beklentilerine saygı duyuyor ve önemsiyoruz.

 

 

Tüm iş faaliyeti gerçekleştirdiğimiz coğrafyalarda özellikle dezavantajlı bölge ve toplumların koşullarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz ve paydaşlarımızla iletişimimizde buna öncelik veriyoruz.

 

 

Paydaşlarımızla olan sürekli ve etkin iletişimimizi, yüz yüze ziyaretler, sıklıkla yapılan telefon ve on-line görüşmeler, periyodik olarak yapılan çalışan memnuniyeti anketi, müşteri memnuniyet anketi, itibar araştırması, yüzyüze organize edilen paydaş katılım ve bilgilendirme toplantıları, ve birebir ziyaretlerle sağlıyoruz.

 

 

Sürdürülebilir bir büyüme için tüm paydaşlarımıza kendi sürdürülebilirlik değer ve yaklaşımımızı benimsetirken, sahip olduğumuz etkin ve geri bildirime açık iletişim tarzımız sayesinde, paydaşlarımızın iyi sürdürülebilirlik uygulamalarından besleniyor ve kendi yaklaşımımızı sürekli iyileştiriyoruz.