Sonuç bulunamadı!...
Kalite ve İSG
Takım Ruhu ile Toplam Kalite Felsefesi
Takım Ruhu ile Toplam Kalite Felsefesi

ISO 9001:2015 kalite yönetim standardına uygun olarak, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini sürekli kılmak Şirket’in, yalnızca bugününü değil geleceğini de garanti altına almak adına en önemli değeridir. Bu değeri sağlarken gözetilen en önemli ilke çalışanlara, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek her türlü zararı en aza indirmektir. Bu bağlamda;


- Tüm yönetici ve çalışanlarla sağlık, emniyet, çevre ve kaliteden sorumlu olmak; ilgili yasa, tüzük, yönetmeliklere uymak,

 

- Standartlara ve müşteri şartnamelerine uymak, müşteri şikâyetlerini, tekrar ve tamir oranını en aza indirmek, maliyetleri azaltmak ve müşterilere yansıtmak,

 

- Yönetim sistemlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek, Kontrolmatik’ in başlıca ilkeleri olarak belirlenmiştir.

 

Şirket içi kontrol mekanizmalarıyla Kontrolmatik, performans ve kararlarının tüm sorumluluğunu üstlenmektedir. Kontrolmatik, müşterileriyle birlikte bir ekip olarak çalışmaktadır. Hedeflerine ulaşmak için tamamen kendini adamıştır ve her bir müşterisi için değer yaratmak için etkili çözümler bulmayı amaçlamaktadır. Faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olan güven, tüm projelerde önemli bir yere sahiptir.


Toplam kalite felsefesine benimsemiş olan Kontrolmatik’te ve birimler hedeflerine takım ruhu içinde ulaşmaya yönelmiştir. Şirket’te iş süreçlerini öz değerlendirme süreci ile gözden geçirmek, performansı artırmak için önleyici yaklaşımları belirlenmektedir. Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerin verimliliğini uluslararası düzeyde rekabetçi seviyeye çıkarma çalışmaları kuruluşumuzdan itibaren sürdürülmektedir. Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları teşvik etmek, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ile teknik ve davranışsal yetkinlikleri entegre bir şekilde artırmak için gerekli faaliyetler aktif olarak sürdürülmektedir.

Çalışanlarımız İçin Tüm Güvenlik Önlemleri
Çalışanların sağlık, emniyet ve güvenliğini gözeten Kontrolmatik, şantiye ve iş kazalarını en aza indirmek için gerekli tüm güvenlik önlemlerini almakta ve uygulamaktadır.
Çalışanlarımız İçin Tüm Güvenlik Önlemleri
Çalışanların Sağlık ve Güvenliği İçin Her Önlem Alınıyor
Çalışanların Sağlık ve Güvenliği İçin Her Önlem Alınıyor

İş ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile iş ve işçi sağlığı ve güvenliğinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincinde tüm faaliyet alanlarımızda çalışanlarımıza, üçüncü şahıslara, tüm ortak ve işbirlikçilerimize, şirket varlıklarına ve çevreye gelebilecek zararları tamamen ortadan kaldırmak ya da en aza indirmeye çalışıyoruz.

 

Sürdürmekte olduğumuz ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında amacımız, iş ve işçi sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi yasal gerekliliklerin ötesine taşıyarak çalışanlarımızın ve tüm işbirlikçilerimizin işyerinde ve iş dışında "önce can güvenliğim" yaklaşımını benimseyecekleri kültür değişimini yaratmayı hedefliyoruz.

 

Muhtemel yeni projeler, rutin olmayan operasyonlar, mevcut operasyonlarda değişiklikler ve yeni çalışma alanları için risk değerlendirmesi gerçekleştiriyoruz. Riskleri çok yüksek, yüksek, önemli, olası ve düşük olmak üzere sınıflandıran Fine-Kinney yöntemini kullanıyoruz.

 

İş kazalarının önlenmesi güvenli çalışma ortamının en önemli gereklerindendir. Bütün kazalar önlenebilir olduğu için bütün faaliyetlerimizde “Sıfır Kaza” politikasını benimsiyor; çalışanlarımız ve paydaşlarımız da bu hedefe ulaşmak için çalışıyoruz.

 

Olayların ve kazaların gerçekleşmesi halinde tekrarını önlemek ve performansımızı geliştirmek amacıyla raporlar oluşturuyoruz.

 

Kaza ve yaralanmaları soruşturarak meydana gelen olayların kök nedenlerine odaklanıyor, düzeltici ve iyileştirici faaliyetler planlıyoruz.

 

İSG ile ilgili belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için çalışanların eğitim ve bilinç seviyelerini arttırmak amacıyla İSG eğitimlerine önem ve öncelik veriyoruz. Kontrolümüz altındaki sahalarda görev yapan tüm çalışanlar eşit seviyede değerlendirilmekte olup ayrım gözetilmeksizin Kontrolmatik ve alt yüklenici çalışanlarına aynı kurallar uyguluyoruz.

 

Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak, İş ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturur, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçiriyor ve bu alandaki performansımız ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiriyoruz.

 

 

Toplam İşgücü için İş Kazası Oranları

 

 

İSG PERFORMANSI

 

2023

Toplam Yaralanma Oranı

31,8

Toplam Yaralanma Oranı (Yükleniciler)

19,2

Kazalar Toplam

78

Yüklenicilerin Kazaları

12

Kayıp İş Günleri

78

Yüklenicilerin Kayıp İş Günleri

12

Toplam Kayıp Zamanlı Yaralanma Oranı

22,4

Yükleniciler Kayıp Zamanlı Yaralanma Oranı

11,2