Sonuç bulunamadı!...
Kurumsal Yönetim
Şeffaf Yönetim, Güçlü Altyapı

Kurumsal Yönetim dosyalarımıza aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Yönetim Komite Çalışma Esas ve Usul Yönetmeliği
Kontrolmatik Halefiyet Politikası EN
01.Eylül.2023
NOMINATION REMUNERATION COMMITTEE Regulation on Working Principles Procedures
04.Ağustos.2023
Kontrolmatik Halefiyet Politikası
02.Haziran.2023
Esas Sözleşme Güncel
06.Mayıs.2023
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Çalışma Esas ve Usul Yönetmeliği.pdf
06.Mayıs.2023
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Çalışma Esas ve Usul Yönetmeliği.pdf
06.Mayıs.2023
ADAY GÖSTERME VE ÜCRET KOMİTESİ Çalışma Esas ve Usul Yönetmeliği.pdf
06.Mayıs.2023
ETİK KOMİTESİ Çalışma Esas ve Usul Yönetmeliği
06.Mayıs.2023
DENETİM KOMİTESİ Çalışma Esas ve Usul Yönetmeliği
26.Mart.2021
26.03.2021 Ücretlendirme Politikası
Ücretlendirme Politikası
Bağış ve Yardım Politikası
26.Mart.2021
26.03.2021 Bağış ve Yardım Politikası
Kontrolmatik Bilgilendirme Politikası
Kar Dağıtım Politikası
Kontrolmatik Teknoloji Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu 2022
26.Mayıs.2022
Kontrolmatik Technology Articles of Association
Onaylı Tadil Tasarısı
Onaylı İhraç Belgesi
11.03.2022 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
26.05.2022 Esas Sözleşme-eK Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Esas Sözleşmesi
11.03.2022 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu-Ek Kontrolmatik 2021 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu
11.03.2022 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
11.02.2022 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
03.02.2022 Yönetici Sorumluluk Sigortası Hk.
02.06.2022 Yönetim Kurulu Komiteleri
30.06.2021 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Güncelleme
30.06.2021 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-3
30.06.2021 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-2
30.06.2021 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-1
30.06.2021 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Pay Sahipleri
30.06.2021 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
26.Mart.2021
26.03.2021 Ücretlendirme Politikası-Ek
26.Mart.2021
26.03.2021 Bağış ve Yardım Politikası-Ek
13.04.2021 2020 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Kontrolmatik 2021 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu
08.03.2021 Yönetim Kurulu Komitelerinin Görev ve Çalışma Esasları, Komitelerin Oluşturulması Hakkında
08.03.2021 Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları
08.03.2021 Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları
01.04.2021 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (2020 Yıllık Bildirim)
Halka Arz Fiyatının Bel. Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değ. Rap. 2020 3.Çeyrek
08.12.2020 Bilgilendirme Politikası
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu 2021 3.Dönem
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
Ücretlendirme Politikası
Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları
Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları
Denetimden Sorumlu Komitenin Görev ve Çalışma Esasları
Yönetim Kurulu Komiteleri
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Güncelleme
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-3
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-2
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-1
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Pay Sahipleri
06.Mayıs.2023
EARLY RISK DETECTION COMMITTEE Regulation on Working Principles Procedures.pdf
06.Mayıs.2023
AUDIT COMMITTEE Regulation on Working Principles Procedures.pdf
Haberler
Kontrolmatik Teknoloji olarak, yatırımcı ilişkilerinde uluslararası standartlarda uyguladığımız kurumsal yönetim ile paydaş değerini sürekli artırmayı hedefliyoruz.
Tümünü görüntüleyin