Sonuç bulunamadı!...
Genel Kurul Bilgileri
Genel Kurul Duyurularımıza aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
01.Ocak.0001
25.04.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Tutanak
01.Ocak.0001
25.04.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
30.Mart.2023
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ 2022 Genel Kurul Çağrı İlanı
30.Mart.2023
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ 2022 Genel Kurul Bilgilendirme Metni
30.Mart.2023
Kontrolmatik Teknoloji 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
28.Nisan.2022
Kontrolmatik 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
29.Mart.2022
29.03.2022 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.Mart.2022
29.03.2022 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim-Ek Kontrolmatik Teknoloji Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
28.Nisan.2022
28.04.2022 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.Nisan.2022
28.04.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.Nisan.2022
28.04.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim-Ek 2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Metni
24.Mayıs.2022
24.05.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim-Ek 2021 Olağan Genel Kurul Haziran Cetveli
24.Mayıs.2022
24.05.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim-Ek 2021 Genel Kurul Çağrı İlanı
24.Mayıs.2022
24.05.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.Mayıs.2022
24.05.2022 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.Nisan.2022
04.04.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim-Ek 2021 Genel Kurul Çağrı İlanı
04.Nisan.2022
04.04.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.Nisan.2022
04.04.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim -Ek 2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Metni
02.Nisan.2022
02.04.2022 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim-Ek Kontrolmatik 2021 Yılı Kar Dağıtımı Tablosu
02.Nisan.2022
02.04.2022 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.Nisan.2022
01.04.2022 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim-Ek Kontrolmatik 2021 Yılı Kar Dağıtımı Tablosu
01.Nisan.2022
01.04.2022 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.Nisan.2022
01.04.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim-Ek 2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Metni
01.Nisan.2022
01.04.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim-Ek 2021 Genel Kurul Çağrı İlanı
01.Nisan.2022
01.04.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.Nisan.2022
01.04.2022 2022 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi
31.Mart.2021
31.03.2021 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim-Ek Gündem
31.Mart.2021
31.03.2021 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim-Ek 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
31.Mart.2021
31.03.2021 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim-Ek 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
31.Mart.2021
31.03.2021 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.Mart.2021
31.03.2021 27 Nisan 2021 Tarihinde Yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanının Güncellenmesi-Ek Gündem
31.Mart.2021
31.03.2021 27 Nisan 2021 Tarihinde Yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanının Güncellenmesi-Ek 2020 Y_l_ Ola_an Genel Kurul Ça_r_s_
31.Mart.2021
31.03.2021 27 Nisan 2021 Tarihinde Yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanının Güncellenmesi-Ek 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
31.Mart.2021
31.03.2021 27 Nisan 2021 Tarihinde Yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanının Güncellenmesi
30.Mart.2021
30.03.2021 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim-Ek
30.Mart.2021
30.03.2021 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.Mart.2021
29.03.2021 Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge-Ek
29.Mart.2021
29.03.2021 Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
26.Mart.2021
26.03.2021 2021 Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi hakkında
10.Haziran.2021
10.06.2021 Yönetim Kurulu Seçimi Tescili
10.Haziran.2021
10.06.2021 Yönetim Kurulu Seçimi Tescili Üyeler ve Bağımsızlık Beyanları
10.Haziran.2021
10.06.2021 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescil ve İlanı
10.Haziran.2021
10.06.2021 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
10.Haziran.2021
10.06.2021 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Olağan Genel Kurul Gündemi
10.Haziran.2021
10.06.2021 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili KAP Duyurusu
10.Haziran.2021
10.06.2021 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Genel Kurul Toplantı Tutanağı
10.Haziran.2021
10.06.2021 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Genel Kurul Bilgilendirme Metni
10.Haziran.2021
10.06.2021 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescil Hazır Bulunanlar Listesi
10.Mayıs.2021
10.05.2021 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
10.Mayıs.2021
10.05.2021 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
10.Mayıs.2021
10.05.2021 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı KAP Duyurusu
10.Mayıs.2021
10.05.2021 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Bilgilendirme Metni
03.Haziran.2021
03.06.2021 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimine İlişkin Genel Kurul Kararı KAP Duyurusu
03.Haziran.2021
03.06.2021 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı
03.Haziran.2021
03.06.2021 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı
03.Haziran.2021
03.06.2021 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi
03.Haziran.2021
03.06.2021 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Metni
03.Haziran.2021
03.06.2021 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Gündem
03.Haziran.2021
03.06.2021 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
01.Ocak.0001
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk. KAP Duyurusu 28.04.2022
28.Nisan.2022
2022 Yılı Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulca Onaylanması KAP Duyurusu 28.04.2022
01.Ocak.0001
Kar payı dağıtım teklifinin Genel Kurul'da onaylanması hk. KAP Duyurusu 28.04.2022
28.Nisan.2022
Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımına İlişkin Genel Kurul Onayı KAP Duyurusu 28.04.2022
01.Ocak.0001
2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Metni
01.Ocak.0001
2021 Genel Kurul Çağrı İlanı
01.Ocak.0001
Kontrolmatik 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
01.Ocak.0001
Kar Payı İşlemlerine İlişkin KAP Duyurusu
01.Ocak.0001
2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi, Ortaklarımızın Davet Edilmesi ve Bilgilendirme Dokümanı KAP Duyurusu
01.Ocak.0001
2022 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi KAP Duyurusu
01.Ocak.0001
Kontrolmatik 2020 Yılı Konsolide Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1
01.Ocak.0001
Kontrolmatik 2020 Yılı Konsolide Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
01.Ocak.0001
Kontrolmatik 2020 Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
01.Ocak.0001
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAP Duyurusu
01.Ocak.0001
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
01.Ocak.0001
2020 Finansal Rapor
01.Ocak.0001
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
01.Ocak.0001
Kontrolmatik Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
01.Ocak.0001
2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
01.Ocak.0001
Kar Payı Dağıtım işlemlerine İlişkin Bildirim KAP Duyurusu
01.Ocak.0001
Kontrolmatik Genel Kurul Süreç İptal Bildirimi KAP Duyurusu
01.Haziran.2022
2020 Olağan Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAP Duyurusu
01.Ocak.0001
Kontrolmatik Teknoloji 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
01.Ocak.0001
Kontrolmatik Teknoloji 2020 Yılı Olağan Genel Kurıul Bilgilendirme Metni
01.Ocak.0001
2020 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
01.Ocak.0001
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. 03 Haziran 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Kar Payı Dağıtım işlemlerine İlişkin Bildirim KAP Duyurusu 03.06.2021
01.Ocak.0001
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. 03 Haziran 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı KAP Duyurusu
01.Ocak.0001
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Özgeçmişleri ve Bağımsız Üyelerin Bağımsızlık Beyanları KAP Duyurusu
01.Ocak.0001
Yönetim Kurulu Seçimi Tescili KAP Duyurusu
01.Ocak.0001
Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescil ve İlanı KAP Duyurusu