Sonuç bulunamadı!...

Enerji

Kontrolmatik, yenilenebilir ve konvansiyonel enerji santrallerindeki deneyimiyle enerji arzına katkı sağlamaktadır.

Günümüzün en büyük ihtiyaçlarından olan elektrik enerjisi, gerek fosil yakıtların giderek tükenmesi gerekse küresel ısınma problemi nedeniyle üretiminden tüketim aşamasına kadar dikkatle izlenmesi gereken bir değer haline gelmiştir. Enerjinin en uygun maliyetle üretilmesi, üretim aşamasında çevreye verilen zararın asgariye indirilmesi, kullanıcılara kaliteli enerjinin en az kayıpla iletilmesi, sürdürülebilirlik açısından kritik önem kazanmıştır.


Eski teknolojilerde üretimden tüketime büyük kayıplar oluşmaktadır. Modern enerji üretim ve iletim sistemlerinde ise kontrol sistemleri ve akıllı elektrik altyapılarının kullanılması, üretkenliği artırmakta, kaliteyi iyileştirmekte, kayıpların azaltılmasını sağlamaktadır.


Enerji üretim ve iletim sistemlerinde fark yaratan etkenlerden biri de minimum maliyet ile maksimum enerji üretimi sağlamaktır. Enerji üretim ve iletim sistemlerinde optimizasyon, giderek tükenmekte olan kaynakları korumak adına da önem kazanmaktadır.


Kısa sürede enerji sektörünün dünya çapında saygın ve yenilikçi firmalarından biri haline gelen Kontrolmatik, tek kontrat altında sunduğu enerji üretim, iletim, dağıtım ve depolama çözümleriyle, müşterilerine verimlilik ve kazanç sağlarken daha sürdürülebilir bir dünyaya da katkıda bulunmaktadır.

Enerji sektöründeki şirketlerin stratejik çözüm ortağı olarak, yenilenebilir ve konvansiyonel enerji santralleri için çok sayıda projeyi başarıyla tamamlayan Kontromatik, fizibilite çalışmalarından başlayarak, detay ve tersine mühendislik, satın alma yönetimi, kurulum, montaj, inşa ile işletme ve bakım kapsamlarını sürdürülebilir bir yaklaşım tamamlamaktadır. Bu alandaki deneyimini ve başarısını uluslararası arenaya da taşıyan Kontrolmatik, üç kıtadaki çok sayıda ülkede gerçekleştirdiği enerji projeleriyle adından söz ettirmektedir.

Verimlilik = Kazanç
Kontrolmatik, tek kontrat altında sunduğu enerji üretim, iletim, dağıtım ve depolama çözümleriyle birlikte müşterilerine verimlilik ve kazanç sağlarken daha sürdürülebilir bir dünyaya da çok büyük katkıda bulunmaktadır.
Verimlilik = Kazanç
 Rüzgâr, güneş, hidroelektrik, biyokütle, biyogaz, jeotermal enerji santralleri ile basit çevrim, kombine çevrim ve kojenerasyon enerji santrallerindeki tecrübeleriyle ülkelerin enerji arzına katkı sağlayan Kontrolmatik’in anahtar teslim çözümleri şu şekildedir:
Rüzgâr, güneş, hidroelektrik, biyokütle, biyogaz, jeotermal enerji santralleri ile basit çevrim, kombine çevrim ve kojenerasyon enerji santrallerindeki tecrübeleriyle ülkelerin enerji arzına katkı sağlayan Kontrolmatik’in anahtar teslim çözümleri şu şekildedir:
Temel, ileri ve tersine mühendislik
Elektrifikasyon (E-BoP)
Alçak gerilim (AG), orta gerilim (OG) ve yüksek gerilim (YG) sistemleri
Mekanik (M-BoP)
İnşaat (C-BoP)
Enstrümantasyon ve kontrol sistemleri (I&C)
Türbin ve kazan kapsamları
Emisyon kontrol sistemleri
Kontrol sistemleri ve proses sistemleri
Harmonik analiz ve kompanzasyon sistemleri
Haberleşme sistemleri
PLC / SCADA / DCS / RTU
Koruma ve kontrol sistemleri
Yazılım yönetimi
Veri yönetimi
Test ve devreye alma
Eğitim
İşletme ve bakım
 360 Derece Hizmet Anlayışı
360 Derece Hizmet Anlayışı

Şirket, enerji santrallerinin kurulumunun yanı sıra trafo merkezi, enerji iletim ve dağıtım hatları, yeraltı güç kablosu ve enerji depolama çözümleriyle 360 derece hizmet vermektedir. 500 kV gerilim seviyesine kadar projelere anahtar teslim çözümler sunan Kontrolmatik, hava izoleli trafo merkezi (AIS), gaz izoleli trafo merkezi (GIS), mobil trafo merkezleri, enerji iletim hatları, yeraltı güç kablosu ve enerji depolama sistemleri ile on-grid ve off-grid sistemler sağlamaktadır.


Şirket güçlü ve dinamik kadrosuyla farklı coğrafyalardaki ulusal gereksinimlere özel planlamalar yapmakta, santral ve tesislerin uyum içerisinde çalışmasını sağlamaktadır. Şirket’in iletim ve dağıtım projelerine sunduğu çözümlerden başlıcaları şunlardır:

Elektrik, mekanik ve inşaat detaylı tasarım
Fizibilite çalışmaları, etütler ve raporlar dâhil olmak üzere ön çalışmalar
Mekanik kurulum
Elektrik tesisatı ve montajı
Alt ve üstyapı çelik işleri
İnşaat işleri
Tüm primer ve sekonder kapsamı
Koruma sistemleri ve performans testleri
Test ve devreye alma
Eğitim
İşletme ve bakım hizmetleri