Sonuç bulunamadı!...
Enerji Depolama Sistemleri
Kontrolmatik, enerji depolama sistemlerini anahtar teslim olarak Ankara’daki fabrikasında üretmektedir. Enerji depolama sistemi çözümlerinin, 2022 yılından itibaren Kontrolmatik’in iştiraki olan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. tarafından sunulmaktadır.
Kontrolmatik, enerji depolama sistemlerini anahtar teslim olarak Ankara’daki fabrikasında üretmektedir. Enerji depolama sistemi çözümlerinin, 2022 yılından itibaren Kontrolmatik’in iştiraki olan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

Enerji Depolama Sistemi Nedir?

 

Dünya genelinde kendisini ispatlamış prizmatik lityum demir fosfat teknolojisini kullanan Pomega Enerji Depolama Sistemleri (EDS), herhangi bir zamanda ve herhangi bir enerji kaynağı ile üretilen enerjiyi depolayan ve istenilen yer ve zamanda tekrar kullanılmasını sağlayan sistemlerdir.

Enerji Depolama Sistemleri'nin elektrik şebekeleri için temel amacı, elektrik enerjisini depolanacak bir forma dönüştürmek, depolamak ve gerektiğinde tekrar elektrik enerjisi olarak şebekeye aktarmaktır. Enerji Depolama Sistemleri, güvenilir bir işletim sürecini desteklemek için kontrol ve yönetim sistemleriyle birlikte kurulmaktadır. Amaç sadece yerel kontrol sağlamak değil, aynı zamanda ulusal şebeke boyunca ekipmanın koordineli kontrolünü sağlamaktır. Enerji Depolama Sistemleri, enerji maliyetlerini düşürmek ve talep yükünü kontrol etmek adına kendi kendini şarj ve deşarj edebilmektedir. 

 

Enerji Depolama Sistemleri'nin avantajları şu şekildedir;

Ayrılabilirlik: Enerji Depolama Sistemleri günlük, haftalık veya mevsimsel olarak değişen yük profiline ve talep yüküne uygun şekilde yanıt vermekte ve ihtiyaca göre çalışmaktadır.
Kesintili Çalışma: Enerji Depolama Sistemleri , rüzgâr ve güneş enerjisi kaynakları gibi yenilenebilir enerjiye dayalı dağıtık üretim birimlerinin kesintili üretim profiline ve diğer üretim birimlerinin çıkış gücündeki dalgalanmalara hızla yanıt vermektedir.
Verimlilik: Enerji Depolama Sistemleri şarj/deşarj sürecindeki kayıpları minimuma indirmektedir.
Uzun ömür: Enerji Depolama Sistemleri , gelişmiş pil yönetim sistemi ile muadillerine göre daha uzun ömre sahiptir.
Çevreci: Lityum demir fosfat batarya hücresi ile daha çevreci ve güvenli teknolojiye sahiptir.
Tecrübeli ve Dinamik Kadro
Günümüz teknoloji koşullarına bağlı olarak ürün ve sistem yelpazesini sürekli geliştiren Kontrolmatik, tecrübeli ve dinamik kadrosu, hızla gelişen yapısı ile enerji depolama sistemlerinde bir dünya markası olma hedefine emin adımlarla ilerlemektedir.
Tecrübeli ve Dinamik Kadro
Enerji Depolama Sistemleri kullanıcılara birçok avantaj sağlamaktadır. Bunların en önemlileri şunlardır:
Enerji Depolama Sistemleri kullanıcılara birçok avantaj sağlamaktadır. Bunların en önemlileri şunlardır:
Enerji Santralleri: Yenilenebilir enerji santralleri süreksiz yapıları ile gün içerisinde değişken ve bazen öngörülemeyen üretim profillerine sahiptir. Bunun en büyük nedeni, üretim kaynaklarının (güneş, rüzgâr, hidro vb.) yenilenebilir enerji santralleri üzerindeki etkisinin sürekli değişken olmasıdır. Ancak karbon emisyonlarının azaltılmaya çalışıldığı dünyamızda Enerji Depolama Sistemleri, yenilenebilir enerjiye dayalı üretimin sürdürülmesini ve şebekede daha az konvansiyonel enerji üretim tesislerine ihtiyaç duyulmasını sağlamak adına benzersiz fırsatlar sunmaktadır. Enerji Depolama Sistemleriile gün içerisinde fazla üretimi depolanabilmekte, üretimin azaldığı zamanlarda kullanılabilmektedir.
Arbitraj Seçenekleri: Enerji Depolama Sistemleri ile elektrik, fiyatın düşük olduğu gece saatlerinde satın alınabilmekte, yükseldiği saatlerde satılabilmektedir.
Talep/Kapasite Kontrol Seçenekleri: Aynı şekilde, elektrik fiyatının düşük olduğu gece saatlerinde satın alınan elektrik, talep edilen saatlerde kullanılabilmektedir.
Yük Değiştirme: Şebeke talep değerleri her zaman tüketim tarafında bir ördek eğri diyagramına sahiptir. Talep saatlerinde tüketimin nispeten daha fazla artacağı en dikkat çekici gerçektir. Depolanan enerji, grafiği düzleştirmek için kullanılabilmektedir.
Tepe Düzleme: Tepe düzleme, bazı dönemler ve özel kullanımlar için faydalı bir seçenektir. Bu seçenek, diğer seçeneklere göre nispeten düşük enerjiyi düzeltmeyi ve stabil hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Mikro Şebeke Seçeneği: Enerji Depolama Sistemleri, yerel ihtiyaçlar için kapsamlı bir seçenek sunmaktadır. Bu seçenek kırsal alanlar, şebekeden bağımsız kurulumlar, adalar, maden sahaları ve şantiyeler gibi geçici sahalar için önemlidir.
Frekans Kontrolü: Şebeke güvenliği için primer ve sekonder frekans kontrolü önem taşımaktadır. Enerji Depolama Sistemleri, şebeke üzerinde sorunsuz frekans kontrolü yapma olanağı sağlamaktadır.
EV Şarj Desteği: Elektrikli araç şarj noktaları, mevcut elektrik şebekesi için ek yüklerdir. Enerji depolama seçeneği, e-mobilitenin şebekeye olumsuz etkilerinin önlenmesi bakımından akılcı bir alternatiftir.
Türkiye'nin İlk Lityum-İyon Pil Hücresi Fabrikası
Türkiye'nin ilk özel sektör yatırımı olan Lityum-İyon Pil Hücresi ve Enerji Depolama Sistemleri Giga fabrikası ile enerji santralleri, ulusal şebekeler, fabrikalar, ev uygulamaları ve yüksek güç gerektiren alanlardaki enerji depolama ihtiyaçları karşılanacaktır.
Türkiye'nin İlk Lityum-İyon Pil Hücresi Fabrikası
Enerjinin Geleceği; Enerji Depolama
Enerjinin Geleceği; Enerji Depolama

Kontrolmatik, on yılı aşkın süredir enerji üretim, iletim ve dağıtım projeleri için anahtar teslim çözümler sunmaktadır. Şirket, ulusal şebekeleri oluşturan birçok yenilenebilir enerji santralini, hava iletim hattını, trafo merkezini başarıyla tamamlamıştır. Kontrolmatik'in gücü, pazar bilgisinden ve referans projelerinden gelmektedir. Şirket, kurulu kapasitelerin artırılması ve güvenilir Enerji altyapısının oluşturulması için Ülkelerin Enerji Kuruluşlarına hizmet vermektedir.


Küresel iklim değişikliği sorunu nedeniyle, ülke hükümetlerinin derin ve bağlayıcı karbon emisyonu azaltımı için hedefler belirlemiştir. Kısa vadede neredeyse sıfır emisyonlu elektrik üretimi hedeflenmektedir. Bu tür düşük karbonlu gelecekler için potansiyel yolları detaylandıran çalışmalar, elektriğin nasıl üretildiği, dağıtıldığı ve kullanıldığı konusunda gerekli olan önemli değişikliklerle karakterize edilmektedir.


Nükleer, yenilenebilir enerji kaynakları, karbon yakalama ve depolamadan oluşan düşük karbonlu üretim portföyleri, giderek daha değişken ve hatta negatif toptan elektrik fiyatları beklentisine rağmen elektrik üretiminin talebi karşılamayı hedeflediği için belirli zorluklara sahiptir. Bu tür geleceklerin sistem dengeleme gereksinimlerini ayrıntılı olarak araştıran çalışmalar, büyük ölçekli elektrik depolama dağıtımına duyulan ihtiyaç ile karakterize edilir.


Kontrolmatik'in pazar deneyimi sayesinde, mevcut müşterileri ve ortaklıkları ile Enerji depolama pazarına kolaylıkla giriş yapabilmiştir. Şirket, pazara girişinden bu yana sağlam işlere imza atmaktadır.

Enerji Depolama Kullanım Alanları
Enerji Depolama Kullanım Alanları
Ev Tipi Batarya Enerji Depolama Sistemi
Ev Tipi Batarya Enerji Depolama Sistemi

 

Ev Tipi Batarya Enerji Depolama Sistemleri, elektrik talebini karşılamanın yanı sıra maliyetlerin azalmasına yardımcı olur. Bataryadaki depolanan enerji gece boyunca kullanılır ve böylece şebekeye en az bağımlılık sağlanır.

Şebeke Tipi Batarya Enerji Depolama Sistemi
Şebeke Tipi Batarya Enerji Depolama Sistemi

 

Elektrik şebekeleri için enerji depolama sistemlerinin temelde amacı, elektrik enerjisini depolanacak forma dönüştürüp saklayarak, ihtiyaç duyulduğunda tekrar şebekeye elektrik enerjisi olarak aktarabilmektir. Enerji depolama sistemleri çoğunlukla güvenli ve güvenilir bir işletme sürecini desteklemek adına kontrol sistemleri ile birlikte tesis edilmektedir. Amaç yalnızca lokal bir kontrol sağlamak değil, şebeke genelindeki ekipmanların koordineli şekilde kontrolüne imkan sağlamaktır.

Santral Tipi Batarya Enerji Depolama Sistemi
Santral Tipi Batarya Enerji Depolama Sistemi

 

Santral Tipi Batarya Depolama Sistemlerinde kullanılan bataryalar gün boyunca üretilen elektriği depolayıp geceleri kullanma imkanı sunmaktadır. Bu bataryalar, yalnızca fiyat artışlarını sınırlamakla kalmaz, aynı zamanda yenilenebilir enerji santrallerine değer de katabilir. Depolamadaki iki hedef, yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak ve en yüksek talep sırasında elektrik tedariği sağlamaktır.