Sonuç bulunamadı!...
Sürdürülebilirlik Beyanı
Misyonumuz, 360⁰ derece ürün, hizmet, kişiye özel anahtar teslim çözümler, satış, pazarlama ve yeniliklerle müşterilerimizi ve ortaklarımızı desteklerken, sürdürülebilirliği iş modelimize entegre etmektir.

Biz müşterilerimize, ortak ve paydaşlarımıza her yönüyle sürdürülebilir şekilde iş yürütmelerine yardımcı, şeffaf, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmayı ve geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

Bu taahhüdümüz doğrultusunda; 

- Tesislerimizde, ofis içi mekanlarımızda, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda yaşayan halk ve topluluklar için, ve ayrıca gezegenimiz için çevresel ve sosyal olarak sorumlu davranırız ve bu iş tarzını benimseriz.

 

- Tüm operasyon ve faaliyetlerimizi gerçekleştirirken müşterilerimize, ortaklarımıza, paydaşlarımıza ve tüketicilerimize şeffaf ve güvenilir davranmayı taahhüt ediyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi dünya çapında kabul görmüş, somut sürdürülebilir metriklere sahip akredite sertifikalar, analizler ve sistemler ile destekliyoruz.

 

- ‘Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık’ ilkemiz doğrultusunda davranmayı, cinsiyet eşitliğini desteklemeyi, yaş, ırk, köken ve etnik köken, mezhep veya inanç, yetenek ve engel, cinsiyet, din, siyasi düşünce, kültür/sosyal sınıf ve cinsel yönelim, zihinsel veya fiziksel engelden bağımsız bireyler istihdam sağlıyoruz ve herkese adil muamele sağlamak için iş gücünde adil fırsatları teşvik etmeyi ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya özenle gayret gösteriyoruz.

 

- Sürdürülebilir tasarımı destekliyoruz, ve sürdürülebilir yenilikleri geliştirdiğimiz inovasyon ve teknolojilerle harmanlıyoruz.

 

- İnsanları, silah kullanma, suç işleme veya çatışmaya teşvik etmek gibi olumsuz davranışlara teşvik etmeyen ve tütün gibi bağımlılık yapıcı zararlı madde kullanımına asla özendirmeyen yenilikler üretmeyi veya geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

- Sürdürülebilir marka değerlerimizi, markamızın fiziksel veya sosyal medyada yer aldığı tüm medya kanallarında kullandığımız şeffaf ve etkin pazarlama iletişimimiz aracılığıyla, iş yaptığımız tüm ortaklarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza ve tüketicilerimize benimsetmeye kendimizi adamış bulunmaktayız.

 

- Sürdürülebilirlik değerlerimizi her seviyedeki tüm işlerimize entegre etmeye, sürekli gelişen teknolojik sürdürülebilir çözümlerimizle ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla tüm sektörlere ilham vermeye çalışıyoruz.

Sürdürülebilir Çözümler
Kontrolmatik, müşterilerinin ve ortaklarının her yönüyle sürdürülebilir şekilde iş yürütmelerine yardımcı, şeffaf, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi taahhüt eder.
Sürdürülebilir Çözümler