Sonuç bulunamadı!...
Yatırımcı İlişkileri Birimi
Şeffaf Yönetim, Kolay Bilgi Alma

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını sağlamak ve Şirket yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında aşağıdaki görevleri yürütmektedir:

a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.

c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.

d) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların şirketin diğer birimleri ile iletişime geçerek hazırlanmasını sağlamak.

e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.

f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek.

 

Yatırımcı ilişkileri konusunda her türlü soru ve paylaşımınız için iletişime geçebilirsiniz.

Yatırımcı İlişkileri Müdürü: Metin Demir

E-posta: yatirimci.iliskileri@kontrolmatik.com 

Telefon:444 1 568

Faks: 0212 659 24 81

Adres:Huzur Mahallesi Ahmet Bayman Cad. No:2 İç Kapı No:2 Sarıyer/İstanbul